תמונות מהשטח

 
 
ניקוי חול - צביעה תעשייתית, צביעת ביניים באגן מכלים
ניקוי חול - צביעה תעשייתית, ניקוי חול בגובה
ניקוי חול - צביעה תעשייתית, ניקוי חול של פנים צינור
ניקוי חול - צביעה תעשייתית, מאגר צבע
ניקוי חול וצביעה תעשייתית - ברנס
שאיבת חול
ברנס - שאיבת חול
ברנס ניקוי חול
שאיבת חול בשטח
ניקוי בהתזת חול
ברנה - צביעה תעשייתית בפעולה
ברנס - צביעה תעשייתית
צינורות שנוקו בהתזת חול
התזת חול
ניקוי חול שלפנים הצינורות
עובדים בשטח - שאיבת חול