עבודות שבוצעו במפעלנו

 
ניקוי חול - צביעה תעשייתית, צביעה במפעל
ניקוי חול - צביעה תעשייתית
ניקוי חול - צביעה תעשייתית