הצהרת מדיניות האיכות

 
 
תחום פעילות החברה הינו ניקוי חול וצביעה תעשייתית. מטרת מערכת האיכות בחברה היא למסד מערך ניהול איכות אשר נועד לקיים רמת איכות גבוהה בהתאם לדרישות הבאות:
 
 
  • ת"י 9001:2008 ISO.
  • עמידה בדרישות חוק ותקנות מדינת ישראל הישימים (עפ"י המפורט במדריך האיכות).
  • עמידה בתקנים ישימים ודרישות לקוח (עפ"י המפורט במדריך האיכות).
 
 
 
ברנס - צביעה תעשייתית
 
 
 
 
 
מדריך האיכות מציג ומתאר את מערך ניהול האיכות של החברה, קובע סוגי אחריות, ומספק את הנהלים באמצעותם יושגו בצורה היעילה ביותר מטרות האיכות של החברה. כל ההתחייבויות הכלולות במדריך איכות זה נסקרו ע"י ההנהלה. שאיפתה של החברה היא שכלל ההתחייבויות המופיעות במדריך זה יישמרו בקפדנות. הנהלת החברה מחויבת להקצות את המשאבים הנחוצים, ותעשה את כל הנדרש על-מנת להבטיח שכל עובדי החברה ומנהליה יהיו מודעים למדיניות האיכות של החברה, ויבינו את כל הדרישות הנובעות ממנה, כל אחד בתחומי אחריותו.

כל עובדי החברה אחראיים ליישום הדרישות המצוינות במדריך איכות זה, ולהבטחת רמת האיכות המפורטת בכל שלבי העבודה הנוגעים לתחומי פעולתם או המושפעים על-ידם. יישומו של מדריך איכות זה, הנו באחריותם של נציג ההנהלה לאיכות ומנהל האיכות. מנהל האיכות הוא האחראי להוצאת מהדורות חדשות למדריך איכות זה, לאישורו ולהפצתו.
 
 

אחריות ההנהלה בנושאי איכות

 
סמכות ואחריות המנהלים בחברה נובעת ממדיניות החברה, להחיל על כל מחלקות החברה את נהלי ת"י 9001:2008 ISO. מנהל האיכות מונה ע"י מנכ"ל החברה והוא מדווח לו ישירות. הנהלת החברה תקצה את המשאבים המתאימים להקמת מערכת ניהול האיכות על פי ת"י 9001:2008 ISO, להטמעתם, יישומם, ניהולם השוטף ושיפורה באופן מתמיד בהתאם לצורך ובהתאמה, ע"י ניטור ומדידה מתמדת של שביעות רצון הלקוח.

על מנת לעמוד במטרות אלו יש לזהות את בעיות האיכות המתעוררות ביחידות השונות בארגון לסקור באופן מתמיד את שיטות העבודה ולהתייעל באופן מתמיד, ע"י ניטור ומדידה באופן רציף את שביעות רצון הלקוח ואפקטיביות תהליכי הבקרה.

החברה, הנהלת החברה והעובדים מחויבים לפעול לשיפור מתמיד של מערכת ניהול האיכות כפי שנקבעה ואושרה ובהתאם לדרישות ת"י 9001 ISO.

חייגו עכשיו לקבלת ייעוץ

 

שאלות טכניות:

 
מנכ"ל : ניסים ברנס נייד: 057-5552311

מזכירת החברה : דנה בראנס נייד: 057-5552315

משרד: 08-6848505 08-6849118, פקס: 08/661355


למידע נוסף ולהזמנת עבודות נשמח לעמוד לרשותכם.

בכבוד רב,
בראנס ניסים